Procedura działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 7/2018

w ZSzP im. J. Korczaka w Sokołowsku

Procedura działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka.

Kiedy należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka z placówki.

Dziecko nie może pozostać w placówce jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, zabawie lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki, lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:

– skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona, lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka, lub jeśli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze),

– oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku),

– zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle, narzeka na ból,

– system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem,

– system trawienia: dziecko ma biegunkę, zwraca, skarży się na ból brzucha,

– jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust,

– symptomy poważnych chorób zakaźnych.

Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.

Rodzic ma obowiązek odebrać niezwłocznie dziecko.

Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko po całkowitym wyleczeniu.