Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J.Korczaka

  W 1990 r. zostało nadane imię Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Sokołowsku. Zespół Szkolno – Przedszkolny od 2005 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: O patronie