Grono pedagogiczne

KADRA PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1

Grażyna Lektarska

dyrektor

2

Mariola Gimzicka

wychowawca kl. I

edukacja wczesnoszkolna

przyroda

3

Wioletta Mielczarek

wychowawca  kl. II

edukacja wczesnoszkolna

biblioteka

4

Iwona Przybysz

kl. III

edukacja wczesnoszkolna

muzyka, plastyka, wdż

5

Katarzyna Hawrot

historia

j. polski,

6

Jolanta Fidler

wychowawca kl. VIII

j. angielski

7

Katarzyna Wolska

wychowanie przedszkolne

wychowawca 5,6-latki,

informatyka

8

Joanna Nowaczyk

wychowanie przedszkolne

wychowawca 3-4 latki

9

Beata Walów

wychowawca kl. VI

matematyka

10

Michał Leszko

wychowawca kl. V

w-f

11

Justyna Boczoń

wychowawca kl. IV

świetlica, technika

12

Jan Nowaczyk

fizyka

13

Agata Groma

wychowawca kl. VII

biologia, chemia, geografia

14

Barbara Woźniak

j. polski

15

Magdalena Zagrodzka

j. niemiecki

16

Mariusz Ilczuk

WOS

17

Elżbieta Frankiewicz

pedagog, logopeda

18

ks. Jacek Czechowski

religia

KADRA PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

1

Grażyna Lektarska

Dyrektor ZSzP,  matematyka

2

Mariola Gimzicka

Wychowawca kl. III, przyroda

3

Iwona Przybysz

Wychowawca kl. II, muzyka, plastyka, wdż

4

Wioletta Mielczarek

Wychowawca kl. I, biblioteka

5

Katarzyna Hawrot

Wychowawca kl. VIII, j. polski

6

Jolanta Fidler

Wychowawca kl. VII,  j. angielski

7

Katarzyna Wolska

przedszkole 5-6 latki,  informatyka

8

Joanna Nowaczyk

przedszkole 3-4 latki

9

Michał Leszko

Wychowawca kl. IV,  w-f

10

Justyna Boczoń

świetlica

11

Jan Nowaczyk

fizyka

12

Agata Groma

Wychowawca kl. VI,  biologia, chemia, geografia

14

Beata Walów

Wychowawca kl. V, matematyka

15

Magdalena Zagrodzka

j. niemiecki

16

Kamila Tetke

technika

17

Danuta Witamborska

historia, wos

18

Elżbieta Frankiewicz

pedagog, logopeda

19

ks. Jacek Czechowski

religia

KADRA PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1.

Grażyna Lektarska

Dyrektor Zespołu

Nauczyciel matematyki

2.

Mariola Gimzicka

Nauczyciel przyrody, edukacji wczesnoszkolnej wych. kl. II

3.

Wioletta Mielczarek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki

wych. kl. III

4.

Katarzyna Hawrot

Nauczyciel j. polskiego, historii, etyki

wych. kl. IV

5.

Iwona Przybysz

Nauczyciel  muzyki, plastyki, w.d.ż, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I

6.

Ks. Andrzej Raczycki

Nauczyciel religii

7.

Jolanta Fidler

Nauczyciel j. angielskiego, wych. kl. VI

8.

Joanna Nowaczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego , wychowawca 2,5 -5- latków

9.

Joanna Wasielewska

Logopeda

10.

Renata Burnat

Nauczyciel zajęć komputerowych

11.

Danuta Nowak

Nauczyciel zajęć technicznych

12.

Michał Leszko

Nauczyciel

wychowania fizycznego

wychowawca kl. IV

13.

Justyna Boczoń

Wychowawca

świetlicy szkolnej

14.

Magdalena Lemańska

Pedagog szkolny

15.

Krystyna Kubiak

Nauczyciel biblioteki

KADRA PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

1.

Grażyna Lektarska

Dyrektor Zespołu

Nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych

2.

Mariola Gimzicka

Nauczyciel przyrody, edukacji wczesnoszkolnej wych. kl. I

3.

Wioletta Mielczarek

Nauczyciel biblioteki, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki,
wych. kl.II

4.

Katarzyna Hawrot

Nauczyciel j. polskiego, historii, etyki, wych. kl. VI

5.

Iwona Przybysz

Nauczyciel  muzyki, plastyki, w.d.ż, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III

6.

Ks Janusz Wierzbicki

Nauczyciel religii

7.

Jolanta Fidler

Nauczyciel j. angielskiego, wych. kl.V

8.

Joanna Nowaczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego , wychowawca
2,5 -4- latków

9.

Joanna Wasielewska

Logopeda

10.

Katarzyna Wolska

Nauczyciel  wychowania przedszkolnego wychowawca
5 i 6 – latków

11.

Beata Ostrowska

Nauczyciel zajęć technicznych

12.

Michał Leszko

Nauczyciel wychowania fizycznego wychowawca kl. IV

13.

Justyna Boczoń

Wychowawca świetlicy szkolnej


KADRA PEDAGOGICZNAW ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1.

Grażyna Lektarska

Dyrektor Zespołu

Nauczyciel matematyki

2.

Mariola Gimzicka

Nauczyciel przyrody, edukacji wczesnoszkolnej wych. kl. III

3.

Wioletta Mielczarek

Nauczyciel biblioteki, edukacji wczesnoszkolnej wych. kl.I

4.

Katarzyna Hawrot

Nauczyciel j. polskiego, historii

5.

Iwona Przybysz

Nauczyciel  muzyki, plastyki, w.d.ż, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

6.

Danuta Pełka

od 01.10.2013r. Janusz Wierzbicki

Nauczyciel religii

7.

Jolanta Fidler

Nauczyciel j. angielskiego, wych. kl.IV

8.

Joanna Nowaczyk

zastępstwo

pani Beata Michułka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego , wychowawca 2,5 -4- latków

9.

Joanna Wasielewska

Logopeda

10.

Katarzyna Wolska

zastępstwo

pani Maria Bochenek

Nauczyciel świetlicy,  edukacji wczesnoszkolnej  wychowawca 5 i 6 – latków

11.

Beata Ostrowska

Nauczyciel techniki

12.

Michał Leszko

Nauczyciel

wychowania fizycznego

wychowawca kl. VI