Instrukcja korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

1)  W pomieszczeniu biblioteki możne jednocześnie przebywać tylko bibliotekarz i jeden czytelnik.

2)  Pozostałe osoby, powinny oczekiwać na korytarzu w bezpiecznych odległościach – 1,5 m.

3)  Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

4)  Książki, które zostały zwrócone, mogą być ponownie wypożyczone po odbyciu dwudniowej kwarantanny.

5)  Lektury szkolne będą (w porozumieniu z nauczycielami) wypożyczane zbiorowo do klas.