Kierownicy i dyrektorzy szkoły

Kierownicy i dyrektorzy szkoły

Od roku 1946 rozpoczyna się historia polskiej szkoły w Sokołowsku. Początkowo, do 1956 r. była to szkoła 4-klasowa, mieszcząca się w budynku przy ulicy Szkolnej.

W tym okresie kierownikami szkoły byli:

1946/47 – Józef Kosiba

1946/47 – Adam Żurakowski

1948/49 i 1949/50 – Józef Kostecki

1950/51 – Danuta Stuczeń

1951/52 – Władysław Puślecki

W latach 1952-1984 funkcję kierownika,
a potem dyrektora pełnił Wiesław Przybyła. W tym czasie szkoła 4-klasowa przekształciła się w 7-klasową, a w 1966 r, w 8-klasową.

W 1969 r. placówkę przeniesiono do nowo wybudowanej szkoły przy ulicy Unisławskiej 4.

Dyrektorem placówki w latach 1984-2000 była Halina Gimzicka. W 1990 r. nadano szkole imię Janusza Korczaka.

W 2000 r. szkołę przekształcono w 6-klasową z dwoma oddziałami przedszkolnymi.

Funkcję dyrektora na rok szk. 2000/01 przejął Jerzy Wojtasik. Przez dwa kolejne lata 2001/02 i 2002/03 dyrektorem placówki była Gabriela Brzęcka.

Od roku szk. 2003/04, do końca sierpnia 2013 r. dyrektorem szkoły była Teresa Leszko. Natomiast od roku szkolnego 2013/2014 do chwili obecnej dyrektorem placówki jest Grażyna Lektarska.