Plan działań korczakowskich w 2014 r.

Plan działań
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka
w Sokołowsku w 2014 roku

 

1.

Zabawy na śniegu, IV Ogólnopolski Konkurs Lepienia Bałwana, Sokoski – biegi narciarskie, zaproszone szkoły Korczakowskie

Uczniowie, nauczyciele, Rada Rodziców, społeczność miejscowości

3 III 2014

2.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej

J. Nowaczyk, M. Bochenek

III 2014

3.

Wolontariat

SU, K. Hawrot, J. Fidler

cały rok 2014

4.

Święto latawca.

Uczniowie, nauczyciele, SU

III 2014

5.

Dzień bez przemocy – marsz.

Uczniowie, nauczyciele,
K. Hawrot, SU

21III 2014

6.

Dzień Samorządności.

SU, nauczyciele

21III 2014

7.

Wydanie konkursowych numerów gazetki szkolnej ” Byle do przerwy”

Zespół redakcyjny pod kierunkiem
K. Hawrot, G. Lektarska

cały rok szkolny

8.

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej i Konkurs Plastyczny. Festiwal Twórczości Szkół Korczakowskich w Jaworze.

J. Fidler, M. Gimzicka,
I. Przybysz, W. Mielczarek

IV 2014

9.

Konkurs czytelniczy twórczości Janusza Korczaka.

K. Hawrot , W. Mielczarek

V 2014

10.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie.

SU, J.Fidler

V-VI 2014

11.

Demokratyczne Wybory do samorządu.

SU, J.Fidler

VI 2014

12.

Uczestnictwo uczniów w Letnim Obozie Korczakowskim w Korczakowie woj. Lubuskie

Chętni uczniowie

VII 2014

13.

Udział w międzynarodowych zawodach pływackich w Zgorzelcu.

M. Leszko, uczniowie

X 2014

14.

Dzień Praw Dziecka. Uczczenie 25 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.
Zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka.

Lekcja wychowawcza – wych. klas; apel szkolny- opiekun SU, gazetki na korytarzu szkolnym

20 XI 2014

15.

Akcja Szlachetna Paczka.

Uczniowie, SU, koordynator K. Hawrot

XII 2014

16.

Międzynarodowy Dzień Życzliwości

SU

5 XII 2014

17.

Działalność Szkolnego Koła Turystycznego.

Prawo do rozwijania zainteresowań, integracja
z dziećmi z innych placówek korczakowskich.

K. Hawrot, uczniowie

cały rok szkolny

18.

Akcja Góra Grosza.

SU, opiekun SU

cały rok szkolny

19.

Stosowanie systemu kar i nagród według Janusza Korczaka: „Chwalimy za …, ganimy za…” – gazetka szkolna zgodna z regulaminem szkoły. Prezentowanie dyplomów.

K. Hawrot, uczniowie

cały rok szkolny

20.

Udział w licznych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły noszące imię Janusza Korczaka.

M. Leszko, RR, Uczniowski Klub Sportowy

cały rok szkolny

21.

Informacje na stronie internetowej szkoły.
Promocja placówki.

Prowadzenie kroniki.

Koordynatorzy działań, sekretarka, P. Gimzicki, 
G. Lektarska, K.Wolska
J. Fidler

cały rok szkolny

22.

Działalność Samorządu Uczniowskiego, rozwijanie zainteresowań w poszczególnych sekcjach (kulturalnej, sportowej, gospodarczej), udział uczniów w życiu szkoły.

SU, RR, opiekun SU

cały rok szkolny

23.

Działalność świetlicy szkolnej, rozwijanie zainteresowań uczniów, organizacja konkursów, udział w akcjach społecznych.

B. Michułka, uczniowie

cały rok szkolny

24.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział społeczności w uroczystościach szkolnych.

Nauczyciele, uczniowie, Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

25.

Półki korczakowskie – wydania książkowe, filmowe. Gromadzenie dzieł Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku we współpracy z Korczakorium w Warszawie.

Biblioteka szkolna

cały rok szkolny

26.

Prezentacje multimedialne, zdjęcia z każdej uroczystości, wydarzenia

W/w odpowiedzialni

cały rok szkolny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *