Plan działań

Plan działań
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokołowsku w roku  Janusza Korczaka

2012
 
1.       
Motto na rok Janusza Korczaka.
uczniowie, nauczyciele
XI 2011
2.       
Hasła Korczakowskie – dekoracja korytarzy szkolnych i klas.

uczniowie, nauczyciele,
B. Michułka

I-III 2012
3.       

Zabawy na śniegu, II  Ogólnopolski Konkurs Lepienia Bałwana, Sokoski – biegi narciarskie, zaproszenie innych szkół.

uczniowie, nauczyciele, Rada Rodziców, społeczność miejscowości
25 II 2012
4.       

Zabawa karnawałowa.
Konkurs na najlepszy strój Króla Maciusia I.

SU, wychowawcy klas,
Rada Rodziców
9 II 2012
5.       
Projekcja filmu – Janusz Korczak.
Biblioteka szkolna,
W. Mielczarek

II 2012
IX 2012

6.       
Święto latawca.
uczniowie, nauczyciele
III 2012
7.       
Dzień bez przemocy – marsz.

uczniowie, nauczyciele,
K. Hawrot

III 2012
8.       
Dzień Samorządności.
SU, nauczyciele
III 2012

9.       

Konkurs Głośnego Czytania fragmentów utworów Janusza Korczaka.
Cała Polska czyta dzieciom.

Biblioteka szkolna,  W. Mielczarek, K. Hawrot, pedagog szkolny  Z. Ciepielewska

do III 2012
10.  
Specjalne wydanie gazetki korczakowskiej.

Zespół redakcyjny pod kierunkiem
K. Hawrot, K. Wolska,
M. Gerlach

III-IV 2012
11.  

Wystawa prac plastycznych.
Konkurs plastyczny "Bohaterowie książek Janusza Korczaka".  
Komiks o Januszu Korczaku.

Biblioteka szkolna,
W. Mielczarek,
Świetlica szkolna,

IV 2012
12.  

Festiwal piosenki obcojęzycznej i konkurs plastyczny. Festiwal twórczości szkół korczakowskich w Jaworze.

J. Fidler, M. Gimzicka,
W. Mielczarek, I. Przybysz

IV 2012
13.  
Konkurs na wiersz o Januszu Korczaku.
W. Mielczarek, K. Hawrot
V 2012
14.  
Konkurs czytelniczy twórczości Janusza Korczaka.
K. Hawrot
V 2012
15.  
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie.
SU, Michał  Leszko
V-VI 2012
16.  
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw.
Burmistrz Gminy, SU, RR, RP, Dyr. placówki, media
31 V 2012
17.  
Złożenie hołdu pod pomnikiem Janusza Korczaka w  Warszawie
przedstawiciele SU z opiekunem
1 VI 2012
18.  
Demokratyczne Wybory do samorządu.
SU, M. Leszko
VI 2012
19.  

Uczestnictwo uczniów w Letnim Obozie Korczakowskim w Korczakowie woj. Lubuskie

chętni uczniowie
VII 2012
20.  
Udział w międzynarodowych  zawodach pływackich w Zgorzelcu.
M. Leszko, uczniowie pływający
X 2012
21.  

Dzień Praw Dziecka.
Zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka.

lekcja wychowawcza- wych. klas  apel szkolny- opiekun SU,   gazetki na korytarzu szkolnym
koło techniki – Jan Nowaczyk

20 XI 2012
22.  
Akcja Szlachetna Paczka.
uczniowie, nauczyciele-świetlica szkolna
XII 2012
23.  
Udział w Ogólnopolskiej Wigilii Korczakowskiej.
 
nauczyciele, uczniowie
XII 2012
24.  
Działalność Szkolnego Koła Turystycznego.

Prawo do rozwijania zainteresowań, integracja
z dziećmi z innych placówek korczakowskich.

K. Hawrot, K. Wolska, uczniowie
cały rok szkolny
25.  
Akcja Góra Grosza.
SU, M. Leszko
cały rok szkolny
 
26.  

Stosowanie systemu kar i nagród według Janusza Korczaka: "Chwalimy za …, ganimy za…" – gazetka szkolna zgodna z regulaminem szkoły. Prezentowanie dyplomów.

K. Hawrot, K. Wolska, uczniowie, pedagog szkolny Zofia Ciepielewska,
cały rok szkolny
27.  

Udział w licznych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły noszące imię Janusza Korczaka.

M. Leszko, RR, Uczniowski Klub Sportowy
cały rok szkolny
28.  

Informacje na stronie internetowej szkoły.
Promocja placówki.

Prowadzenie kroniki.

koordynatorzy działań, sekretarka, P. Gimzicki,
M. Gerlach, Jan Nowaczyk,

J. Fidler
cały rok szkolny
29.  

Działalność Samorządu Uczniowskiego, rozwijanie zainteresowań w poszczególnych sekcjach (kulturalnej, sportowej, gospodarczej), udział uczniów w życiu szkoły.

M. Leszko, SU, RR
cały rok szkolny
30.  

Działalność świetlicy szkolnej, rozwijanie zainteresowań uczniów, organizacja konkursów, udział w akcjach społecznych.

K. Wolska, uczniowie
cały rok szkolny
31.  
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział  społeczności w uroczystościach szkolnych.
nauczyciele, uczniowie, Dyrektor szkoły
cały rok szkolny
32.  

Nawiązanie współpracy ze szkołą korczakowską
w Holandii z Fundacją Dom Pokoju.

Edward Skubisz, Teresa Leszko
cały rok szkolny
33.  

Półki korczakowskie – wydania książkowe, filmowe. Gromadzenie dzieł Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku we współpracy z Korczakorium w Warszawie.

Biblioteka szkolna
cały rok szkolny
34.  

Prezentacje multimedialne, zdjęcia z każdej uroczystości, wydarzenia

w/w odpowiedzialni

cały rok szkolny
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *