Bezpieczeństwo w szkole

Do obowiązków nauczycieli należy przygotowanie uczniów do prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego (lub innego zagrożenia) powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i mienia.

26.09.2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku o godzinie 11.00 odbył się próbny alarm przeciwpożarowy pod opieką OSP Sokołowsko – Pana Grzegorza Lektarskiego. Ćwiczenia, w których udział brały dzieci przedszkolne, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy odbyły się bardzo sprawnie i bez żadnych zakłóceń (2,35 minuty). Wszyscy znali sygnał alarmu, a także drogi ewakuacyjne, gdyż wcześniej zostali w tym kierunku przeszkoleni. Na boisku szkolnym została sprawdzona lista obecności uczniów biorących udział w ewakuacji.

Strażacy na zaproszenie koordynatora ds. bezpieczeństwa chętnie spotkali się z dziećmi i młodzieżą w celu przekazania im wiedzy, o tym kim jest strażak, co takiego czyni oraz jak należy postępować, aby nie doszło do jakiegokolwiek niebezpieczeństwa w szkole domu i na ulicy. Pan prezes OSP Sokołowsko oraz jego współpracownicy przybliżyli dzieciom zasady działania gaśnic, umożliwili zrozumienie jak należy postępować w przypadkach zauważenia zagrożenia oraz jakie służby i w jaki sposób należy poinformować.

***

***

***

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *