Grupy przedszkolne

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Gminnym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku działają dwie grupy przedszkolne:

I. grupa dzieci 2,5 – 4 – letnich – „Żabki”

II. grupa dzieci 5 – 6 – letnich – „Smerfy”

Ramowy rozkład dnia dzieci 2,5 – 4 – letnich

Grupa Żabki

Rok szkolny 2018/2019

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.

8.00 – 8.30

Poranne zajęcia ruchowe. Zabawy ze śpiewem w kole. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.30 – 9.00

I śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00 – 9.30

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową zgodnie z tematyką zajęć. Organizowanie zabaw wyzwalających aktywność dzieci w zakresie mowy, myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki, techniki i ruchu.

9.30 – 9.55


Swobodne zabawy dzieci.

9.55 – 10.20

Zabawy dydaktyczne, orientacyjno – porządkowe, ruchowe, ze śpiewem, zajęcia indywidualne wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

10.20 – 10.30

Przygotowanie do II śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

10.30 – 11.00

II śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne po śniadaniu.

11.00 – 11.15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików).

11.15 – 12.30

Swobodne lub częściowo organizowane zabawy dzieci na powietrzu ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo. Gry i zabawy ruchowe, tropiące, badawcze, obserwacje przyrody, spacery, wycieczki dydaktyczne (w przypadku niesprzyjającej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej lub na terenie przedszkola).

12.30 – 13.00

12.45 – 13.00

(środa, piątek)

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

Język angielski

13.00 – 13.10

Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

13.10 – 13.50

Obiad

13.50 – 14.00

Czynności higieniczne po obiedzie.

14.00 – 14.50

Leżakowanie – 2,5 – 3 – latki

Relaksacja (higiena układu nerwowego) – 4 – latki: słuchanie muzyki, słuchanie bajek, słuchanie dźwięków przyrody (płyty), relaks, zabawy dźwiękonaśladowcze, swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe.

14.50 – 15.00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na świeże powietrze.

15.00 – 16.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami, ćwiczenia indywidualne z dziećmi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Informacja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *