Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka
w Sokołowsku w roku szkolnym 2019/2020

1. Pani Ewelina Małys przewodnicząca
2. Pani  Magdalena Zająć zastępca
3. Pani  Ida Fischer sekretarz
4. Pani Anna Głowacka członek
5. Pani Marta Macicka członek
6. Pani  Magdalena Bińkowska członek
7. Pan Paweł Zimnowodzki członek
8. Pani Marta Górecka członek
9. Pani Iwona Chojnacka członek

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
IM. JANUSZA KORCZKA W SOKOŁOWSKU w roku szkolnym 2018/2019

1.

Pani Dominika Zimnowodzka przewodnicząca

2.

Pani  Magdalena Bińkowska sekretarz

3.

Pani  Ewelina Małys skarbnik

4.

Pani Monika Kuchta członek

5.

Pani  Alicja Kornalewicz członek

6.

Pani  Monika Skalska członek

7.

Pan Andrzej Gorczyński członek

8.

Pani Agnieszka Aftyka członek

9.

Pani Iwona Chojnacka członek

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
IM. JANUSZA KORCZKA W SOKOŁOWSKU w roku szkolnym 2017/2018

1.
Pani Dominika Zimnowodzka przewodnicząca
2.
Pani Monika Kuchta sekretarz
3.
Pani Marta Sudnicka skarbnik
4.
Pani Monika Skalska członek
5.
Pani Natalia Szychowiak członek
6.
Pan Andrzej Gorczyński członek
7.
Pani Beata Najdrowska członek
8.
Pani Iwona Bandurska-Szewczyk członek

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
IM. JANUSZA KORCZKA W SOKOŁOWSKU w roku szkolnym 2016/2017

1.

Pani Dominika Zimowodzka przewodnicząca

2.

Pani  Marta Studnicka z-ca przewodniczącej

3.

Pani  Agnieszka Aftyka sekretarz

4.

Pani Magdalena Bińkowska skarbnik

5.

Pani Beata Najdrowska komisja rewizyjna

6.

Pani Anna Dąbrowska komisja rewizyjna

7.

Pani Natalia Szychowiak komisja rewizyjna

8.

Pani Monika  Kuchta komisja rewizyjna

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
IM. JANUSZA KORCZKA W SOKOŁOWSKU w roku szkolnym 2015/2016

1.

Pani Anna Wtulich przewodnicząca

2.

Pani  Magdalena Bińkowska sekretarz

3.

Pani Iwona Sierakowska skarbnik

4.

Pan Artur Polczyński członek

5.

Pan Marcin Raczyński członek

6.

Pani Monika Skalska członek

7.

Pan Agnieszka Sobierajska członek

8.

Pani Monika  Kuchta członek

9.

Pani Agnieszka Aftyka członek

SKŁAD RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO IM. JANUSZA KORCZKA
W SOKOŁOWSKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Przewodnicząca: Pani Anna Wtulich
Sekretarz: Pani Ewelina Małys
Sekretarz: Pani Iwona Sierakowska,
Członkowie: Pani Alicja Kornalewicz, Pani Kaja Bartoszewicz – Bafia, Pani Monika Skalska, Pan Filip Skalski, Pani Beata Najdrowska

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
IM. JANUSZA KORCZKA W SOKOŁOWSKU w roku szkolnym 2013/2014

1.

Pani Karolina Czachor przewodnicząca

2.

Pani Kaja Bartoszewicz-Bafia sekretarz

3.

Pani Małgorzata Nowicka skarbnik

4.

Pani Anna Łoboda członek

5.

Pani Iwona Bandurska-Szewczyk członek

6.

Pani Dorota Skibska członek

7.

Pan Filip Skalski członek

8.

Justyna Różańska członek