RODO

Administratorem danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku z siedzibą przy ul. Unisławskiej 4,
58 – 350 Mieroszów,

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 74 – 8458232,
e – mail sokolowsko.szkola@wp.pl