Akcja „Sprzątanie Świata”

Dnia 14 września 2012 roku wzięliśmy udział w kolejnej akcji  „Sprzątania świata” pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”.

Przed rozpoczęciem „sprzątania” cała społeczność uczniowska została poinformowana, gdzie każda z grup ma zadanie pozbierać śmieci, oraz w jaki sposób należy posegregować odpady. Spróbowaliśmy też uzmysłowić dzieciom, że nasze codzienne zachowanie i podejmowane decyzje wpływają  na stan środowiska. Wystarczy szacunek do przyrody, który nie pozwala nam wyrzucić śmieci do lasu czy na pobocza dróg. Segregując śmieci, oszczędzając papier, wodę i energię  chronimy przyrodę i samych siebie. Zachęciliśmy też dzieci , by  zrobiły porządek koło  swoich domów i na podwórkach.

Przypomnieliśmy wszystkim o trwającej  w naszej placówce od lat zbiórce makulatury, puszek aluminiowych i zużytych baterii. Rodzice – przyjaciele naszej szkoły pomagają w sprzedaży zebranych odpadów, a pieniądze ze skupu wędrują na konto Samorządu Uczniowskiego, który zajmuje się tą akcją.

W akcji „Sprzątania świata” wzięło udział 83 dzieci (2 oddziały przedszkolne i 6 klas) oraz 10 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy akcji  zostali zaopatrzeni w gumowe rękawiczki i worki ( władze lokalne). Każda grupa dzieci, na miarę swoich możliwości, miała wyznaczony teren Sokołowska do posprzątania (w tym część Parku Krajobrazowego Sudetów  Wałbrzyskich – ścieżka przyrodnicza „Natura 2000”). Uczniowie podziwiali też piękno krajobrazu, rozpoznawali napotkane drzewa i zaobserwowali pierwsze oznaki jesieni.

Zebrane, posegregowane śmieci trafiły bezpośrednio do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie Sokołowska (m.in. szkoły). Nie znaleźliśmy żadnych dzikich wysypisk śmieci. Łącznie zebraliśmy 21 (60-litrowych) worków odpadów, w tym 4 worki aluminiowych puszek, 5 worków ze szkłem, 4 worki z plastikiem i 8 worków śmieci nie nadających się do recyklingu.

Zauważyliśmy, że śmieci była podobna liczba, jak w latach ubiegłych. Stwierdziliśmy, że są miejsca, w których znajdowało się znacznie więcej odpadów, niż gdzie indziej. Były to m.in. miejsca odpoczynku turystów – wiaty, przy których brakuje pojemników na śmieci. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie odpadów mniej, a nasi wychowankowie zadbają o porządek  i czystość w naszej pięknej miejscowości,  nie tylko   w dniu  „sprzątania świata” ale przez cały rok. Planujemy ściśle współpracować z leśnictwem.

Akcja została udokumentowana zdjęciami. Po przeprowadzonej akcji uczniowie wykonywali prace plastyczne. Część z nich umieścimy na szkolnej gazetce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *