„Bezpieczeństwo w szkole nie jest nam obojętne”

Pobyt w szkole to czas nauki i wytężonej pracy. Jednak szkoła to przecież nie tylko lekcje. W jej murach wspólnie spędzamy wiele godzin każdego dnia. Należy więc zastanowić się nad tym, co zrobić, aby ten czas, spędzany był w bezpieczny sposób i w bezpiecznych warunkach…

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku od wielu lat realizuje się projekty mające na celu motywowanie członków społeczności szkolnej do aktywności na rzecz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w roku szkolnym 2013/2014 były warsztaty prowadzone w dniach 3 – 4 października przez grupę czeskich ratowników medycznych i górskich, na których nasi uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dowiedzieć się w jakich warunkach pracują ratownicy oraz wziąć udział w zajęciach praktycznych sprawdzając siebie w trudnych sytuacjach wymagających wiedzy, a czasem i odwagi.

Jeszcze przed letnim wypoczynkiem uczniowie tworzyli plakaty dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

 

Możemy na siebie liczyć…

Nauczyciele także

Zawód ratownika jest niezwykle trudny, ale też ciekawy. Tu spotyka się wielu niesamowitych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią.

Jak kozica, w swoim gronie mamy kandydatów na przyszłych ratowników!

7 października w szkole, z inicjatywy szkolnego koordynatoa ds. bezpieczeństwa przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi pod kierunkiem pracownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku Pana Grzegorza Lektarskiego.

Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, uczniowie oraz pracownicy znali sygnał alarmu, a także drogi ewakuacyjne, gdyż wcześniej zostali w tym kierunku przeszkoleni. Na boisku szkolnym została sprawdzona lista obecności uczniów biorących udział w ewakuacji.

22 października odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele PKP Wałbrzych i przeprowadzili dwugodzinną prelekcje nt. bezpiecznego poruszania się na przejazdach kolejowych. Pogadankę prowadził koordynator kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „ Zatrzymaj się i żyj!” Pan Krzysztof Wójcik z PKP PLK SA Wałbrzych. Uczniowie wysłuchali pogadanki i obejrzeli filmiki obrazujące omawiany temat. Mogli zapoznać się także z pracą funkcjonariuszy SOK (Służby Ochrony Kolei), którzy przybyli z Wałbrzycha. O pracy funkcjonariuszy opowiadali Panowie Michalski i Bochenek.
Pracownicy SOK apelowali o rozwagę i ostrożność na przejazdach kolejowo – drogowych.  Zaakcentowali najczęstsze zagrożenia związane z bezprawnym przebywaniem przez dzieci na obszarze kolejowym, a zwłaszcza lekkomyślne zabawy, układanie przeszkód na torach, czy obrzucenia pociągów.

Wszyscy byli zainteresowani nową wiedzą.

Nasi najmłodsi uczestnicy

Podejmowane działania wykształciły wśród uczniów umiejętność aktywnej i kreatywnej pracy, przyjmowania za nią odpowiedzialności oraz wzmocniły poczucie bezpieczeństwa.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *