Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr 5/2012

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sokołowsku

z dnia 25 września 2012 roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku działając na podstawie rozporządzenia § 5.1 p.1 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013:

  1. 2 XI 2012 r. (piątek)
  2. 29 IV 2013 r. (poniedziałek)
  3. 30 IV 2013 r. (wtorek)
  4. 2 V 2013 r. (czwartek)
  5. 31 V 2013 r. (piątek)
  6. 4 IV 2013 r. (czwartek) – sprawdzian dla kl. VI

Zajęcia dydaktyczne w tych dniach nie podlegają odpracowaniu. W tych dniach będą organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Ustalenia zostały dokonane po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    im. J. Korczaka w Sokołowsku

mgr inż. Teresa Leszko

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *