Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Powiadomienie uczniów i ich rodziców
o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011
 
 
Podstawa Prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 5.X.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku działając na podstawie Rozporządzenia § 5.1 p. 1) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011:
1. 12.XI.2010r. (piątek)
2. 7.I.2011r. (piątek)
3. 5.IV.2011r. – sprawdzian uczniów kl. VI (wtorek)
4. 2.V.2011r. – święto flagi (poniedziałek)
5. 16.VI.2011r. – przygotowanie szkoły do obchodów 65-lecia Szkoły Podstawowej
w Sokołowsku (czwartek)
6. 17.VI.2011r. – uroczyste obchody 65-lecia Szkoły Podstawowej w Sokołowsku (piątek)
 
Ustalenia zostały dokonane po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *