Dni wolne w roku szkolnym 2011/2012

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W SOKOŁOWSKU
NR 6/2011 Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2011 R.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 5 X 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku działając na podstawie Rozporządzenia § 5.1 p. 1 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012:

 

1. 14 X 2011 r. (piątek)

2. 31 X 2011 r. (poniedziałek)

3. 03 IV 2012 r. sprawdzian uczniów kl. VI (wtorek)

4. 30 IV 2012 r. (poniedziałek)

5. 02 V 2012 r. (środa)

6. 04 V 2012 r. (piątek)

 

Zajęcia dydaktyczne z tych dni nie podlegają odpracowaniu. W dniach tych będą organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Ustalenia zostały dokonane po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokołowsku

Teresa Leszko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *