III Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego

Dnia 13.06.2007 roku dzieci z grup przedszkolnych Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sokołowsku wzięły udział w III Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego. Po raz kolejny przegląd organizowany jest przez Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, kierowane przez dyr. p. Iwonę Kunecką. Oprócz naszych przedszkolaków zaprezentowały swoje umiejętności dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowej, z małego przedszkola „Słoneczko” w Unisławiu Śląskim oraz oczywiście przedszkolaki z Mieroszowa.
           

 Wśród zaproszonych gości mieliśmy zaszczyt powitać p. Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza, p. Przewodniczącą Rady Miejskiej Justynę Rogulską, dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy tj. p. Teresę Leszko. p. Elżbietę Urbanik,  p. Bożenę Filipowską, p. Grażynę Majkowską, p. Irenę Urbanik, kierownika referatu Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej p. Jerzego Wojtasika oraz radną p. Mariolę Chmielnicką.

            Dzieci miały możliwość zaprezentowania różnorodnego repertuaru. Przedszkolaki z Sokołowska inscenizowały wiersze z cyklu „Brzechwa dzieciom”: między innymi „Żuraw i czapla”, „Żuk”, „Sum”, „Sroka”, „Hipopotam”, „Na wyspach Bergamutach”. Dzięki ogromnej pomocy rodziców artyści mieli wspaniale przygotowane stroje i ciekawe nakrycia głowy.
            Dzieci uzdolnione muzycznie miały okazję zaprezentować swoje   zdolności podczas śpiewania piosenek. Krzyś Żmijewski lat 6 wykonał wspaniały koncert na akordeonie.
            Ogólnie z naszego przedszkola w III Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego wzięło udział 24 dzieci.
            Chciałyśmy również podziękować logopedzie szkolnemu p. Zofii Ciepielewskiej za przygotowanie dzieci do recytacji. Ich prawidłowa interpretacja wierszy, wyraźna wymowa, intonacja zwróciła uwagę nie tylko rodziców , ale również przedstawiciel gminy  i zaproszonych gości.   

                Widownia „pękała w szwach”. Nie zabrakło rodziców, dziadków, koleżanek   i kolegów. Brawom nie było końca. Dzięki całorocznej, aktywnej   i systematycznej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli z roku na rok przedszkolaki biorące udział w przeglądzie prezentują coraz wyższe umiejętności wokalno – inscenizacyjne. Wszystkim nauczycielom przygotowującym dzieci do przeglądu składamy ogromne podziękowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *