Konkurs plastyczno – historyczny na plakat propagujący 100-lecie odzyskania niepodległości „Niepodległa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

Konkurs plastyczno – historyczny na plakat propagujący 100-lecie odzyskania niepodległości „Niepodległa”.

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu plastyczno-historycznego jest wykonanie plakatu na temat rocznicy odzyskania niepodległości.

2. Organizator konkursu: p. Danuta Witamborska – nauczyciel historii, WOS.

3. Zakres tematyczny:

Autorzy prac mają uczcić rocznicę odzyskania niepodległości poprzez wykonanie plakatu, który wywoła refleksje i zadumę nad historią.

4. Cele konkursu:

– zachęcenie do kształtowania postaw patriotycznych,

– wzrost poziomu wiedzy i świadomości patriotyczno-historycznej.

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

– konkurs skierowany jest do młodzieży klas IV-VIII, Szkoły Podstawowej w Sokołowsku,

– autorem pracy może być tylko jedna osoba,

– do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

6. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

7.Zasady oceny: oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace.

Sposób oceny prac:

• zgodność wykonanych prac z regulaminem,

•poprawność merytoryczna,

• pomysłowość,

•czytelność przekazu,

•estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).

8. Przyjmowane będą prace wykonane w dowolnym formacie.

9. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia 1.10.2018r do dnia 31.10.2018r  r.

10.Autorzy najlepszych trzech prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania.

11.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i na stronie internetowej

szkoły.

12.Wszystkie oddane prace plastyczne stają się własnością organizatora.

13.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *