Nabór pracowników do zespołu projektowego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku

poszukuje osoby na następujące stanowiska w projekcie "Z czeskim na Ty. Nauka języka obcego szansą mieszkańców pogranicza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu

Wymagania:

1)      Wykształcenie wyższe;

2)      Minimum 5-letni staż pracy,

3)      Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego

4)      Znajomość zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zakres umowy:

1. bieżące monitorowanie działań, w tym jakości, zgodności z POKL i umową o dofinansowanie,

2. nadzór nad realizacją wskaźników

3. dokonanie ewaluacji i sporządzenie raportów z ewaluacji projektu.

  1. Lektor języka czeskiego dla dzieci 9-13- letnich

Wymagania:

 

1)      Wykształcenie wyższe;

2)      Minimum 5-letni staż pracy, w tym doświadczenie w nauce języka czeskiego dla polskich uczniów

3)      Przygotowanie pedagogiczne do nauki dzieci w wieku szkolnym

Zakres umowy:

1.      Przygotowanie szczegółowego programu zajęć dla początkujących z uwzględnieniem uwag i sugestii grupy inicjatywnej oraz z możliwością jego modyfikacji w czasie trwania projektu;

2.      Przeprowadzenie 5-miesięcznego cyklu cotygodniowych zajęć dla 10 osób w wieku od 9 do 13 lat. Kurs obejmie 80 godzin nauki j. czeskiego od podstaw;

3.       Lektorska opieka nad grupą podczas pięciu całodniowych wyjazdów do Czech (40 godzin);

4.      Ocena postępów w nauce uczestników kursu i wystawienie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu kursu dla uczestników.

 

  1. Lektor języka czeskiego dla dorosłych

Wymagania:

 

1)      Wykształcenie wyższe;

2)      Minimum 5-letni staż pracy, w tym doświadczenie w nauce języka czeskiego w Polsce

Zakres umowy:

1.      Przygotowanie szczegółowego programu zajęć dla początkujących z uwzględnieniem uwag i sugestii grupy inicjatywnej oraz z możliwością jego modyfikacji w czasie trwania projektu;

2.      Przeprowadzenie 5-miesięcznego cyklu cotygodniowych zajęć dla 10 osób dorosłych. Kurs obejmie 80 godzin nauki j. czeskiego od podstaw;

3.      Ocena postępów w nauce uczestników kursu i wystawienie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu kursu dla uczestników.

  1. Osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego

 

Zakres umowy:

 

1.      oprowadzenie 20 uczestników kursu nauki j. czeskiego po obiektach, trasach i miejscowościach w Czechach (łącznie 5 wycieczek jednodniowych – 40 godzin)

Osoby zainteresowane współpracą powinny złożyć CV w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku, ul. Unisławska 4,
w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2011 r.
Na kopercie powinno być dopisane stanowisko, którego dotyczą złożone dokumenty.

Dodatkowe informacje w sekretariacie Szkoły, Tel.: 074 845 8232

Teresa Leszko

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku

Sokołowsko, dnia 24.01.2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *