Sprzątanie Świata – Polska 2010

 

Dnia 17 września 2010 roku wzięliśmy udział w kolejnej akcji „Sprzątania świata” pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
Przed rozpoczęciem „sprzątania” cała społeczność uczniowska została poinformowana, w jaki sposób należy poselekcjonować śmieci i gdzie je wyrzucić oraz jaki wpływ ma segregacja odpadów i recykling na zachowanie różnorodności biologicznej. Spróbowaliśmy też uzmysłowić dzieciom, że nasze codzienne zachowanie i podejmowane decyzje wpływają na stan środowiska. Segregując śmieci, oszczędzając papier, wodę i energię chronimy przyrodę i samych siebie. Zachęciliśmy też dzieci , by zrobiły porządek koło swoich domów i na podwórkach.
Przypomnieliśmy wszystkim o trwającej w naszej placówce od lat zbiórce makulatury, puszek aluminiowych i zużytych baterii. Rodzice – przyjaciele naszej szkoły pomagają w sprzedaży zebranych odpadów, a pieniądze ze skupu wędrują na konto Samorządu Uczniowskiego, który zajmuje się tą akcją
 

 

W akcji „Sprzątania świata” wzięło udział 85 dzieci (2 oddziały przedszkolne i 6 klas) oraz 10 nauczycieli. Wszyscy zostali zaopatrzeni w gumowe rękawiczki i worki( władze lokalne). Każda grupa dzieci, na miarę swoich możliwości, miała wyznaczony teren Sokołowska do posprzątania (w tym część Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich). Uczniowie podziwiali też piękno krajobrazu i zaobserwowali pierwsze oznaki jesieni.
Zebrane, posegregowane śmieci trafiły bezpośrednio do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie Sokołowska (m.in. szkoły). Nie znaleźliśmy żadnych dzikich wysypisk śmieci. Łącznie zebraliśmy 20 (60-litrowych) worków odpadów, w tym 4 worki aluminiowych puszek, 5 worków ze szkłem, 4 worki z plastikiem i 7 worków śmieci nie nadających się do recyklingu.
Zauważyliśmy, że śmieci było mniej niż w latach ubiegłych. Jest to optymistyczne. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie ich jeszcze mniej, a nasi wychowankowie zadbają o porządek i czystość w naszej pięknej miejscowości, nie tylko w dniu „sprzątania świata” ale przez cały rok. Planujemy ściśle współpracować z leśnictwem i policją w celu likwidacji pojawiających się w lasach dzikich wysypisk śmieci.
Akcja została udokumentowana zdjęciami. Po przeprowadzonej akcji uczniowie wykonywali prace plastyczne. Część z nich umieściliśmy na szkolnej gazetce.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *