Sprzątanie Świata, Polski, Sokołowska

Dnia 14.09.2007r. nasza placówki wzięła udział w akcji „Sprzątania świata-Polska”. Uczestnikami akcji byli wszyscy uczniowie klas I-VI , przedszkolaki i nauczyciele. Łącznie 89 osób. Tegoroczna kampania przebiegała pod hasłem: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”.

Kilka dni wcześniej w klasach i oddziałach przedszkolnych odbyły się pogadanki o       oszczędzaniu: energii, surowców naturalnych, materiałów. Dzieci proponowały, co mogłyby zrobić same w domu, w szkole i na podwórku, aby środowisku było lżej. Przypomniały  o tym, po co i jak segregować śmieci. Układały hasła związane z tematyką zajęć. Wykonywały prace plastyczne. Uczniowie klasy III wypełnili karty pracy na tematy: „Co nie sprzyja środowisku?” i „Czy wiesz co to jest recykling?”.

            W naszej szkole już od wielu lat prowadzona jest zbiórka makulatury i baterii. Od tego roku zbieramy również puszki aluminiowe. Wszystkie dzieci obejrzały film pod tytułem: „Życie puszki – Czyste Sudety”. Realizujemy też program edukacyjny przygotowany przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego –„Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE ( Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny ).
                Na apelu, przed „Sprzątaniem”, zostały przekazane zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać w czasie Akcji. Wszystkie klasy i oddziały przedszkolne otrzymały mocne 60litrowe worki na śmieci. Dzieci miały przygotowane rękawiczki. Przedszkolaki sprzątnęły teren wokół szkoły, uczniowie klas młodszych „rolkostradę”, a starszych wiatę turystyczną i ciąg komunikacyjny – ul. Główną.
                Po Akcji wszyscy opiekunowie zgłosili ile worków śmieci zdołano zebrać. Okazało się, że mimo chęci uczestników , łącznie zebraliśmy zaledwie 22 worki, czyli kilkakrotnie mniej niż w ubiegłym roku. Praca dzieci została udokumentowana zdjęciami.

                Cieszymy się , że nasza miejscowość jest coraz czyściejsza, a dzikie wysypiska śmieci po prostu nie istnieją. Mamy nadzieję, że dzieci będą przestrzegać wprowadzonych zasad: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”, a prowadzona zbiórka makulatury, baterii i puszek przyniesie korzyści nam i środowisku.  
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *