Uczniowie klasy I w programie edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

Uczniowie klasy I uczestniczą w programie edukacji antytytoniowej szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”. Do kolejnej edycji programu zaprosiła nas Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałbrzychu – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Program jest jednym z elementów realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw palenia Tytoniu w Polsce. W trakcie realizacji programu uczniowie porządkują swoje informacje na temat zdrowia uczestnicząc w zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

1. Co to jest zdrowie?

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie, proszę!

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dziecka. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.  Ma też na celu wykształcenie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie im, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

W naszej placówce program został rozszerzony o dodatkowe działania, takie jak: pogadanki z higienistką szkolną i konkursy plastyczne.

***

***

***

***

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *