Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Klasa

Termin

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno –przyrodnicze I. Przybysz Kl. III Środa, 11.40 – 12.25
Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego J. Fidler Kl. VIII Środa, 13.35 – 14.20
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne W. Mielczarek Kl. II Czwartek, 11.40 – 12.25
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Polubić matematykę” M. Gimzicka Kl. I Wtorek, 12.35 – 13.20

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Klasa

Termin

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (pierwsza pomoc przedmedyczna)

W. Mielczarek

Kl. I

Wtorek 8.00 – 8.45

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w dziedzinie matematyczno – przyrodniczej

M. Gimzicka

Kl. III

Poniedziałek 10.45 – 11.30

Koło matematyczne

B. Walów

Kl. VIII

Wtorek 8.00 – 8.45

Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne

K. Hawrot

Kl. VIII

Wtorek 14.20 – 15.10

Zajęcia teatralne (projekt
„Otwarci na jutro”)

I. Przybysz

Kl. I, II, IV (10 uczniów)

Czwartek 12.35 – 14.05

Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczno – przyrodnicze

I. Przybysz

Kl. II

Wtorek 11.35 – 12.20

Zajęcia matematyczne (projekt
„Otwarci na jutro”)

G. Lektarska

Kl. I – III (10 uczniów)

Poniedziałek 12.30 – 14.00

Zajęcia przyrodnicze (projekt
„Otwarci na jutro”)

A. Groma

Kl. IV, VI, VII, VIII (10 uczniów)

Środa 14.25 – 15.55

Koło chemiczne

A. Groma

Kl. VII, VIII

Piątek 14.25 – 15.10

Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe

J. Fidler

Kl. VIII

Czwartek 12.35 – 13.20

Zajęcia z j. angielskiego (projekt
„Otwarci na jutro”)

J. Fidler

Kl. VI, VII, VIII

Czwartek 13.35 – 15.05

Zajęcia z j. angielskiego (projekt
„Otwarci na jutro”)

J. Fidler

Kl. III – V

Środa 14.25 – 15.55

Zajęcia przygotowujące do Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii

J. Fidler

Kl. VII – VIII

II półrocze

Zajęcia komputerowe (projekt
„Otwarci na jutro”)

K. Wolska

Kl. V, VI, VII (10uczniów)

Wtorek 14.25 – 15.10

Czwartek  14.25 – 15.10

Zajęcia komputerowe (projekt
„Otwarci na jutro”)

K. Wolska

Kl. 0 – I

Piątek 13.30 – 15.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

G. Lektarska

Kl. IV – VI

Piątek 13.30 – 14.15

SKS

M. Leszko

Grupa młodsza

Poniedziałek 12.30 – 13.30

SKS

M. Leszko

Grupa starsza

Poniedziałek 14.00 – 15.00

UKS

M. Leszko

Szkoła Podstawowa

Wtorek 14.20 – 15.50

SKS

M. Leszko

Grupa młodsza

Środa 12.30 – 13.30

SKS

M. Leszko

Grupa starsza

Środa 13.30 – 14.30

UKS

M. Leszko

Szkoła Podstawowa

Piątek 14.20 – 15.50

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z j. polskiego i matematyki

J. Boczoń

Kl. IV – VIII

Zajęcia wyrównujące i zwiększające szanse edukacyjne uczniów
w roku szkolnym 2016/2017

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

PONIEDZIEŁEK

12.40 – 13.40

M. Leszko

Koło sportowe dla uczniów klas I – III

12.40 – 13.40

W. Mielczarek

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas V – VI

13.40 – 15.10

M. Leszko

UKS dla klas IV-VI

WTOREK

11.45 – 12.40

I. Przybysz

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla uczniów kl. II

12.40 – 13.10

M. Gimzicka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl.  III

13.10 – 13.40

M. Krzak

Zabawy rozwijające i usprawniające dla dzieci
w wieku przedszkolnym

13.35 – 14.35

J. Fidler

Koło j. angielskiego dla uczniów kl. IV – VI

ŚRODA

12.30 – 13.00

M. Gimzicka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy III

13.00-14.00

J.Fidler

Koło j. angielskiego dla uczniów klas I – III

13.35 – 14.35

I. Przybysz

Koło artystyczne dla uczniów klas IV – VI

CZWARTEK

12.40 – 13.40

K. Hawrot

Zajęcia z przedmiotów humanistycznych dla uczniów
z klas IV – VI

13.00 – 13.30

J.Nowaczyk

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

13.40 – 15.10

M. Leszko

UKS dla klas I-V

PIĄTEK

11.45 – 12.45

W. Mielczarek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów kl. I

12.30 – 13.30

K. Hawrot

Koło czytelnicze dla klas I – III

13.00 – 13.30

J. Nowaczyk

Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

13.35 – 14.35

M. Leszko

Koło sportowe dla uczniów klas IV – VI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Koło zainteresowań

Osoba odpowiedzialna

Termin

Koło techniki p. J. Nowaczyk czwartek   13:30-14:30
Koło matematyczne p. G. Lektarska wtorek       12:30-13:15
Pracownia komputerowa p. G. Lektarska poniedziałek, czwartek

13:30-15:30

Koło turystyczne p. K. Hawrot w miarę potrzeb
Koło dziennikarskie p. K. Hawrot piątek         12:30-13:30
Koło pierwszej pomocy
„Uczę się bezpiecznie żyć”
– kl. I-III
p. W. Mielczarek wtorek       12:30-13:30
SK PCK p. W. Mielczarek w miarę potrzeb
UKS p. L. Turkowicz poniedziałek, środa
Koło sportowe 0-I p. M. Leszko kl. I       poniedziałek 13:25

kl. „0”  środa               11:35

Zajęcia muzyczne p. A. Hajduk wtorek, czwartek
Gimnastyka korekcyjna p. M. Gimzicka środa          11:35-12:20
Koło przyrodnicze p. T. Leszko piątek         12:30–14:00
Zajęcie rytmiczne
w przedszkolu
p. I. Przybysz poniedziałek

13:35-14:10

Koło artystyczne
dla kl. IV-VI
p. I. Przybysz poniedziałek

13:30-14:15

Terapia pedagogiczna

Terapia logopedyczna

p. Z. Ciepielewska czwartek   7:30-8:10
Krąg Biblijny kl. III p. D. Pełka czwartek
J. angielski w kl. „0” p. J. Fidler czwartek   12:30-13:30
Rozwijanie zainteresowania
j. angielski
p. J. Fidler piątek oraz w miarę potrzeb

13:30-14:30