Zajęcia UKS w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek 12.45-14.00 – kl. I – IV

Wtorek 13.45 – 15.10

Środa  13.45 – 15.15

Czwartek 12.45 – 14.15